Jsme banda 27 dětí. Ve třídě je 13 dívek, 14 chlapců a jedna nová paní učitelka třídní  :-) .            

Už jsme se zorientovali na II. stupni a aby nám ve třídě nadále bylo spolu dobře, budeme dodržovat následující pravidla:

1) Nebudeme si ubližovat!

2) Neposmíváme se druhému!

3) Zastaneme se druhého!

4) Pomáháme si navzájem!

5) Respektujeme se!